புதன், 2 நவம்பர், 2011

தினம் ஒரு பாடல்

குத்தினா கும்மாங்குத்து - முருகன்
இப்பாடலின் ஆரம்பம் மிகவும் ருசிகரமான மேளத்துடன் உள்ளது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

பதிலளியுங்களேன் !