ஞாயிறு, 7 ஜூன், 2009

முடிந்தால் பதிலளியுங்கள் !

குண்டி இருப்பதனால் குசு வருகின்றதா ?!, இல்லை குசு விடுவதற்காக குண்டி உள்ளதா ?!.

கருத்துகள் இல்லை:

பதிலளியுங்களேன் !