சனி, 17 செப்டம்பர், 2011

தினம் ஒரு பாடல்

ஏனோ - கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலை
இப்பாடலின் அமைப்பானதும் அதன் மெல்லிசையும் என் மனதினை பல சோகங்கள் தனை உருவாக்கியது.

பதிலளியுங்களேன் !