திங்கள், 18 அக்டோபர், 2010

கனவுகள்

பாடசாலையினை விட்டு வெளியேறும் கனவு.........
அக்டோபர் 18, 2010 திங்கட்கிழமை காலை 6:16 மணியளவில் இதனை எழுதுகின்றேன். இன்று காலை நான் ஒரு பள்ளியிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவது போன்ற கனவினைக் கண்டேன். வெளியேறும்பொழுது இரகசிய இலக்கத்தினைக் கொடுத்து வெளியேறுகின்றேன். வெளியேறும் பள்ளியானது கிட்டத்தட்ட 'கால்க்' போலவே இருந்தது. இதற்கு முன்னர் நான் ஏதோ பொருட்களி வெளியேறும் வழியில் இருந்த காவலரணில் வாங்கியதாகத் தோன்றுகின்றது.

பதிலளியுங்களேன் !