செவ்வாய், 21 டிசம்பர், 2010

கேட்ட கடிகள்

ஓமைய்யா ஓமைய்யா...........

தமிழின் மாமாவுடன் நாம் காசினோவிற்குச் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது தமிழின் மாமா தெரிவித்தார் "சிலோன்காரங்க ஓமைய்யா எனக் கூறும் போது எனக்கு அது ஓமைய்யா, ஊம்பையா" என இருப்பதாகச் சொல்ல காரில் இருந்த அனைவரும் சிரிப்பொலியில் மிதந்தோம். அவர் இவ்வாறு சொல்ல பதிலுக்கு நானும் கவுண்டமணி "ராமைய்யா வஸ்தாவையா" எனச் சொல்லிப் பிலத்துக் கத்திய காமெடியினைச் செய்துகாட்டி அவரது இந்தியப் பாஷைகளினைப் பழித்துக் காட்ட காரில் திரும்பவும் சிரிப்பொலி.

அனுபவம் புதிது

 முதன்முறை காசு பார்த்தது.......

நேற்று இரவு நான், நிரூபன், தமிழ், தமிழின் மாமா ஆகியோர் காசினோ Great blue heron Charity Casino ற்குச் சென்றோம், எனது வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத நாளாக இன்றே நேற்று இரவு எனக் கொள்ளலாம் காரணம் நானும் நிரூபனும் பல டாலர்களை அள்ளினோம், நான் விளையாடாது நிரூபனுக்குப் பலமுறை உதவி செய்து அவன் பல தடவைகள் நூறு, இருநூறு என அள்ளிக் குவித்தான் நிரூபன், எனக்கு அவனது பங்கில் நூறு டாலர்கள் கிடைத்தன. அவனும் 20 கனேடிய டாலர்கள் போட்டு 100 டாலர்களினை வரும்போது எடுத்துக்கொண்டு வந்தான். பலமுறை நானும் விளையாடியும் எனக்கேதும் பரிசுகள் கிடைக்கப் பெறவில்லை. ஆனால் ஜந்து டாலர்கள் மட்டுமே போகும்போது எடுத்துக்கொண்டு போய் 100 டாலர்கள்வரைக்கும் கொண்டு வந்தது மிகவும் ஆச்சரியம். இதனால் நான் மிகவும் பெருமிதமும், உற்சாகமும் அடைந்தேன்.

பதிலளியுங்களேன் !