புதன், 28 செப்டம்பர், 2011

தினம் ஒரு பாடல்

50 ரூபா தான் - அப்பு
இந்தப் பாடலினைக் கேட்கும்போது எனக்குத் திருச்சியில் இருந்த ஞாபகம் வரும். இப்பாடலினைக் கேட்டவாறே நான் திருச்சியில் தனிமையில் இருந்ததுண்டு.

பதிலளியுங்களேன் !